english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Użytkownik serwisu wykop.pl umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.09.2019

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V wszczęła dochodzenie

12.02.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 05.02.2019
Data aktualizacji: 26.09.2019
Status: w toku
X
Pobierz