polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic insult to the head of government

Anti-Semitic insult to the head of government
W swoim wideo pod tytułem Teatrzyk dla gojów czy przebudzenie PiS? Jacek Międlar mówi między innymi (cyt., czas 10:32) "Benjamin Netanyahu, obrzydliwy żydowski cham. Spadkobierca zbrodniarzy z KBW, NKWD i UB."
Słowami tymi Międlar znieważa Premiera Netanyahu, wypełniając znamiona czynu stypizowanego w art. 136 § 3 kk.

Undertaken interventions

24.04.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła śledztwo

26.02.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
others / I'm not sure
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 22.02.2019
Actualization date: 06.05.2019
Status: current
X
Pobierz