english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do eksterminacji katolików

Wezwanie do eksterminacji katolików
Internauta na portalu gazeta.pl wzywa do prewencyjnego rozstrzeliwania katolików, określanych jako "katooszołomstwo".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.03.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.p
Data zgłoszenia: 01.03.2019
Data aktualizacji: 05.03.2019
Status: w toku
X
Pobierz