english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do eksterminacji katolików

Wezwanie do eksterminacji katolików
Internauta na portalu gazeta.pl wzywa do zabijania (wyrzynania) katolików i zniszczenia Watykanu

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.03.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl
Data zgłoszenia: 01.03.2019
Data aktualizacji: 05.03.2019
Status: w toku
X
Pobierz