polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Racist, applauding violence comment

Racist, applauding violence comment
Publiczny, rasistowski post i komentarze wyrażające pogardę do osób ze względu na ich przynależność etniczną, narodową i wyznaniową. Pochwalanie dokonania zamachu w meczecie w Nowej Zelandii. Wzywanie do agresji i dyskryminacji.

Additional information

Undertaken interventions

11.04.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie

18.03.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: facebook.com
Submit date: 17.03.2019
Actualization date: 06.05.2019
Status: current
X
Pobierz