english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nienawistne komentarze wobec Polaków

Nienawistne komentarze wobec Polaków
Użytkownik serwisu jbzdy.pl umieszcza komentarze pełne pogardy wobec Polaków, nazywające ich "robakami".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

20.05.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: jbzdy.pl
Data zgłoszenia: 20.05.2019
Data aktualizacji: 20.05.2019
Status: w toku
X
Pobierz