english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do eksterminacji Żydów

Nawoływanie do eksterminacji Żydów
Internauta w serwisie youtube.pl umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.06.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 06.06.2019
Data aktualizacji: 12.06.2019
Status: w toku
X
Pobierz