polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Calling for the extermination of Jews

Calling for the extermination of Jews
Internauta w serwisie youtube.pl umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji Żydów.

Additional information

Undertaken interventions

24.09.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota umorzyła dochodzenie

12.06.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 06.06.2019
Actualization date: 30.09.2019
Status: closed
X
Pobierz