polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

A homophobic, violent commentary

A homophobic, violent commentary
Użytkownik forum wiadomosci.gazeta.pl umieścił pełen nienawiści, wzywający do przemocy wobec osób LGBT komentarz.

Additional information

Undertaken interventions

12.06.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl
Submit date: 10.06.2019
Actualization date: 12.06.2019
Status: current
X
Pobierz