english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną
Internauta nawołuje do fizycznej przemocy z uwagi na przynależność do mniejszości seksualnej.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.07.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 03.07.2019
Data aktualizacji: 08.07.2019
Status: w toku
X
Pobierz