polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internet comment promoting violence against homosexuals
Internauta nawołuje do fizycznej przemocy z uwagi na przynależność do mniejszości seksualnej.

Additional information

Undertaken interventions

08.07.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: facebook.com
Submit date: 03.07.2019
Actualization date: 08.07.2019
Status: current
X
Pobierz