polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

The use of threats due to political affiliation

The use of threats due to political affiliation
Nawoływanie do przemocy ze względu na przynależność polityczną.

Additional information

Undertaken interventions

30.09.2019

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

20.09.2019

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wszczęła dochodzenie

02.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: youtube.pl
Submit date: 31.07.2019
Actualization date: 08.10.2019
Status: closed
X
Pobierz