polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Sale of "LGBT Free Zone" T-shirt

Sale of
Sprzedaż koszulki nawołującej do nienawiści i dyskryminowania osób ze względu na orientację seksualną.

Additional information

Undertaken interventions

06.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: cupsell.pl
Submit date: 06.08.2019
Actualization date: 06.08.2019
Status: current
X
Pobierz