polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Comment insulting Catholics

Comment insulting Catholics
Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa katolików.

Additional information

Undertaken interventions

10.09.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie

19.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl
Submit date: 13.08.2019
Actualization date: 17.09.2019
Status: current
X
Pobierz