english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nienawistna instalacja w oknie

Nienawistna instalacja w oknie

W oknie przy ul. Czarnieckiego 55 widać m. in. zestawione wizerunki Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, oraz Roberta Biedronia. Dołączenie tego ostatniego (nazywanego ?diabłem wcielonym?) ma na celu zniesławienie go, porównując działania jego i jego formacji dot. prawa do legalnego przerywania ciąży do zbrodni dokonywanych przez reżim hitlerowski i stalinowski. Warto wspomnieć, że publiczne prezentowanie wizerunków zbrodniarzy ? Hitlera i Stalina ? wyczerpuje znamiona czynu zabronionego w kodeksie karnym.

Ponadto we wspomnianym oknie zostało umieszczone hasło ?STOP TĘCZOWEJ ZARAZIE?, opatrzone zdjęciem jego autora ? Marka Jędraszewskiego. Hasło to w sposób jednoznaczny wpisuje się w propagowanie zakazanego faszystowskiego ustroju państwa. Choć kodeks karny nie wymienia orientacji seksualnej ani tożsamości płciowej wśród cech chronionych to  nie ulega wątpliwości, że ustawodawca chroni godność każdego człowieka. Porównanie osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transseksualne) do zarazy nasuwa jednoznaczne skojarzenia z retoryką stosowaną przez hitlerowskie Niemcy.

Osoby LGBT były przez hitlerowców umieszczane w obozach koncentracyjnych, traktowane jako element nieprzydatny społecznie, określane mianem zarazy toczącej zdrową tkankę społeczną. Kilkadziesiąt lat później, w kraju dotkniętym w sposób tragiczny historią którego obywatele, wśród których były również osoby homoseksualne, biseksualne i transseksualne, byli prześladowani i mordowani tylko dlatego, że hitlerowski reżim uznał ich za ludzi gorszej kategorii, zarazę, coraz więcej osób przejmuje hasło Jędraszewskiego i publicznie używa tej samej retoryki. Retoryki, którą stosowali naziści, odczłowieczając ludzi skazanych na masowe prześladowanie i eksterminację.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.09.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Warszawa, Czarnieckiego 55
Data zgłoszenia: 06.09.2019
Data aktualizacji: 06.09.2019
Status: w toku
X
Pobierz