english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Użytkownik w czasie transmisji na żywo (prowadzoną przez portal na Facebook Gazetę Wrocławską - https://www.facebook.com/gazetawroclawska) komentuje słowami: "Rozstrzelać ich". Transmisja dotyczyła Marszu Równości we Wrocławiu dn. 05.10.2019 roku. Komentarz pojawił się pomiędzy godziną 16:20 a 16:30.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.10.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 05.10.2019
Data aktualizacji: 08.10.2019
Status: w toku
X
Pobierz