english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym sugeruje że "każdy Żyd kradnie i wykorzystuje innych"

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.05.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: tvp.info
Data zgłoszenia: 05.05.2021
Data aktualizacji: 05.05.2021
Status: w toku
X
Pobierz