english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i propagujący ustrój nazistowski

Pod wpisem "W Bielsku-Białej powstanie obóz dla imigrantów?" na stronie bielsko.info zamieścił komentarz, który sugeruje wykorzystanie metod eksterminacji stosowanych przez nazistów wobec uchodźców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

11.08.2017

Do Sądu Rejonowego w Cieszynie przesłano akt oskarżenia

30.12.2015

Zawieszenie dochodzenia z uwagi na długi czas oczekiwania na odpowiedź dot. numeru IP od portalu facebook.

26.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 i inne.

22.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 23.09.2015
Data aktualizacji: 29.08.2017
Status: w toku
X
Pobierz