english

Nawoływanie do nienawiści i przemocy wobec Polaków

Nawoływanie do nienawiści i przemocy wobec Polaków

Na swojej ogólnodostępnej internauta zamieścił wpis, który nawołuje do nienawiści i przemocy wobec obywateli Polski oraz znieważa ze względu na pochodzenie .

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

02.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja
akty przemocy i wandalizm
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 26.11.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz