english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarze internetowe szerzące rasizm i nawołujące do nienawiści

Komentarze internetowe szerzące rasizm i nawołujące do nienawiści

Internauta zamieszcza rasistowskie, homofobiczne i nawołujące do nienawiści komentarze.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

02.01.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota umorzyła dochodzenie w sprawie

13.06.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 13.06.2016
Data aktualizacji: 04.01.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz