english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy znieważający ze względu na orientację seksualną

Wpis internetowy znieważający ze względu na orientację seksualną
Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na orientację seksualną.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

20.07.2016

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód w Toruniu wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa

20.06.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na płeć
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 14.06.2016
Data aktualizacji: 14.09.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz