english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wyrażający pogardę i wzywający do eksterminacji muzułmanów

Komentarz wyrażający pogardę i wzywający do eksterminacji muzułmanów
Internauta zamieścił wpis znieważający muzułmanów i zachęcający do ich eksterminacji przy użyciu broni masowej zagłady.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.12.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście przesłała do sąd wniosek o warunkowe umorzenie postepowania

28.09.2016

Komenda Stołeczna Policji wszczęła dochodzenie w sprawie

05.09.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: showtime.pl
Data zgłoszenia: 02.09.2016
Data aktualizacji: 03.01.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz