english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Tekst utworu muzycznego znieważający Romów

Tekst utworu muzycznego znieważający Romów

W tekście piosenki autor zamieścił treści znieważające ze względu na pochodzenie, propagując stereotypy budzące pogardę i nienawiść wobec Romów i sugerując jakoby wszyscy należący do tej grupy etnicznej byli zagrażającymi reszcie społeczeństwa przestępcami i złodziejami.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.10.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie

05.09.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: tekst piosenki
Data zgłoszenia: 05.09.2016
Data aktualizacji: 02.11.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz