english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Rozpowszechnianie tekstu utworu muzycznego znieważającego Romów

Rozpowszechnianie tekstu utworu muzycznego znieważającego Romów

Producent muzyczny wydał album z piosenką, w której zamieszczone są treści znieważające ze względu na pochodzenie, propagujące stereotypy budzące pogardę i nienawiść wobec Romów i sugerujące jakoby wszyscy należący do tej grupy etnicznej byli zagrażającymi reszcie społeczeństwa przestępcami i złodziejami.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.09.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

06.09.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: tekst piosenki
Data zgłoszenia: 06.09.2016
Data aktualizacji: 28.09.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz