english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy promujący przemoc wobec muzułmanów

Wpis internetowy promujący przemoc wobec muzułmanów
Użytkownik Internetu wyraża gotowość do unicestwiania ludzi przybyłych ostatnio do Europy, dodatkowo nazywając ich 'ścierwem' i 'człekopodobnym gównem' odwołując się przy tym, i pochwalając, zbrodnie nazistowskie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.03.2017

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

17.11.2016

Komenda Stołeczna Policji wszczęła dochodzenie w sprawie

19.10.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: www.sadistic.pl
Data zgłoszenia: 17.10.2016
Data aktualizacji: 29.03.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz