english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy znieważający muzułmanów

Wpis internetowy znieważający muzułmanów
Internauta w serwisie youtube.pl umieścił komentarz znieważający wyznawców islamu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.03.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie w sprawie

29.03.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie w sprawie

10.03.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.youtube.com
Data zgłoszenia: 04.03.2017
Data aktualizacji: 10.04.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz