english

Wpis internetowy znieważający muzułmanów

Wpis internetowy znieważający muzułmanów
Internauta w serwisie youtube.pl umieścił komentarz znieważający wyznawców islamu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

10.03.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

29.03.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie w sprawie

30.03.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie w sprawie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.youtube.com
Data zgłoszenia: 04.03.2017
Data aktualizacji: 10.04.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz