english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec homoseksualistów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec homoseksualistów

Michał Lisiecki, w swoim wpisie w serwisie twitter, wzywa do fizycznej eksterminacji muzułmanów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.12.2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa postanowił nie uwzględnić zażalenia i utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy

20.11.2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wyznaczył posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na 12 grudnia 2017

07.11.2017

Przesłano zażalenie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa

05.06.2017

Stowarzyszenie składa zażalenie na decyzję Prokuratury

21.05.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie

18.04.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: www.twitter.com
Data zgłoszenia: 18.04.2017
Data aktualizacji: 18.12.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz