english

Wezwanie do fizycznej eksterminacji ze względu na narodowość

Wezwanie do fizycznej eksterminacji ze względu na narodowość

Internauta w sposób publiczny wzywa do fizycznej eksterminacji Niemców, popełnienia zbrodni, pisząc:

"KAŻDY POCISK - JEDEN NIEMIEC. "

"niemiecki, niemieckie media, niemieckie inspiracje. Powiem krótko. ŚMIERĆ - w niewyobrażalnych męczarniach dla każdego niemca i wielogodzinne gwałty dla każdej niemieckiej kobiety z katowaniem włącznie"

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.06.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

31.08.2017

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: wawalove.pl
Data zgłoszenia: 30.05.2017
Data aktualizacji: 06.09.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz