english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Mowa nienawiści i groźby wobec muzułmanów

Mowa nienawiści i groźby wobec muzułmanów
Na stronie Muzułmańskiego Centrum Kulturalnego - Oświatowego we Wrocławiu pojawił się wpis znieważający muzułmanów i grożący im śmiercią.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.08.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

06.07.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 04.07.2017
Data aktualizacji: 31.08.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz