english

Nawoływanie do przemocy i nienawiści na tle religijnym

Nawoływanie do przemocy i nienawiści na tle religijnym
Internauta zamieścił komentarz, w którym nawołuje do przemocy i nienawiści na tle religijnym.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.10.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

24.11.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz wszczęła dochodzenie

19.11.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.sadistic.pl
Data zgłoszenia: 11.10.2017
Data aktualizacji: 27.11.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz