english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do przemocy wobec Ukraińców

Nawoływanie do przemocy wobec Ukraińców
Nawoływanie do przemocy wobec obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.12.2018

do Sądu Rejonowej w Tarnowie przesłano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

04.04.2018

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie wszczęła śledztwo w sprawie

27.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 24.02.2018
Data aktualizacji: 19.12.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz