english

Antysemicki transparent

Antysemicki transparent

Jana B. dn. 1 marca 2018 roku w trakcie Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezentował transparent z napisem: ?Zbyt wielu Żydów, w tym i marcowych emigrantów, mordowało Żołnierzy Wyklętych?, który to transparent w swej wymowie jest antysemicki. Wyraża kłamliwe, demonizujące, oparte na stereotypach opinie o Żydach lub ich zbiorowej władzy. Oskarża Żydów o bycie odpowiedzialnymi za realne lub wyimaginowane wykroczenia, popełnione przez osobę lub grupę Żydów, a nawet przez nie ? Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

30.03.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Warszawa, Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Data zgłoszenia: 06.03.2018
Data aktualizacji: 05.04.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz