english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki artykuł i grafika

Antysemicki artykuł i grafika

Autor w swoim tekście znieważył osoby o rzeczywistym lub domniemanym żydowskim pochodzeniu, odmawiając im człowieczeństwa, demonizując, powielając stereotypowe opinie o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim, kontroli przez Żydów mediów, gospodarki, rządu, instytucji społecznych. Oskarża Żydów o bycie odpowiedzialnymi za realne lub wyimaginowane wykroczenia, popełnione przez osobę lub grupę Żydów, a nawet przez nie ? Żydów. Dodatkowo opatrzył tekst ilustracją, na której Gwiazda Dawida zestawiona jest z wizerunkiem szczura i wszy.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wiernipolsce1.wordpress.com
Data zgłoszenia: 13.03.2018
Data aktualizacji: 13.03.2018
Status: w toku
X
Pobierz