english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do wypędzenia Żydów

Nawoływanie do wypędzenia Żydów
Nawoływanie do wyrzucenia Żydów z Polski.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

18.04.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

23.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 22.03.2018
Data aktualizacji: 24.04.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz