english

Antysemicka grafika

Antysemicka grafika

Administrator facebookowej strony Marsz Niepodległości dnia 18 maja 2018 roku o godz. 15:22 umieścił post nawołujący do podpisywania petycji zatytułowanej ?NIE dla żydowskich roszczeń? skierowanej do szefa MSZ Jacka Czaputowicza. Na towarzyszącej wpisowi grafice widzimy karykaturę Żyda z olbrzymim nosem i symbolami dolara w miejscu oczu, który zaciera ręce w złowieszczym śmiechu, odsłaniającym popsute zęby. W tle przelatują polskie banknoty o wysokich nominałach. "Żądamy podjęcia stanowczych działań w ochronie polskiej racji stanu. Zapraszamy do podpisywania petycji!" - czytamy w podpisie.


Grafika ta oraz towarzyszący jej opis są w swej wymowie skrajnie antysemickie. Wyrażają oparty na kłamliwych stereotypach pogląd o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza choć nie tylko w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim i o kontroli przez Żydów gospodarki i światowej finansjery (por. A. Gliszczyńska ? Grabias, Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 63).

Zalecenia ECRI nr 9 dotyczące ogólnej polityki ECRI w sprawie walki z antysemityzmem z dnia 25 czerwca 2004 roku, CRI (2004) 37, wzywają państwa członkowie Rady Europy do zapewnienia, że przepisy prawa karnego, odnoszące się do przeciwdziałania rasizmowi, będą obejmować swoim zakresem przedmiotowym również antysemityzm. Za czyny antysemickie podlegające kryminalizacji, ustawodawcy winni uznawać, między innymi publiczne wyrażanie, w antysemickim celu, poglądów i ideologii, które deprecjonują albo oczerniają grupę osób z powodu ich żydowskiej tożsamości lub pochodzenia.
Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

22.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

20.06.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie odmówiła wszczęcia dochodzenia
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 22.05.2018
Data aktualizacji: 27.06.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz