english

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób należących do mniejszości seksualnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

12.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
orientacja seksualna
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 14.08.2018
Data aktualizacji: 17.09.2018
Status: w toku
X
Pobierz