english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Spalenie zdjęcia T. Mazowieckiego i nienawistne wystąpienie J. Międlara

Spalenie zdjęcia T. Mazowieckiego i nienawistne wystąpienie J. Międlara

Jacek Międlar, dnia 13 grudnia 2018 roku we Wrocławiu, w trakcie manifestacji w rocznicę stanu wojennego, dopuścił się naruszenia art. 216, 256 oraz 257 kodeksu karnego.

J. Międlar powiedział o Tadeuszu Mazowieckim: Nigdy nie krył się ze swoimi żydokomunistycznymi, bolszewickimi inklinacjami. Trzymam portret zdrajcy. Portret człowieka, który sprawił, że wrogowie nie zostali rozliczeni, który w polskich podręcznikach jest stawiany za bohatera. Zdrajców stawia się nam za autorytet! W jakim kraju żyjemy? W kraju, który dał nam ten komunistyczny parch!

Słowo ?parch? jest przejawem najwyższej pogardy dla drugiego człowieka, nie tylko w tradycyjnym użyciu wobec Żydów. Analizy użycia owego słowa opisał w Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich (Otwarta Rzeczpospolita, 2006, s. 28) prof. Michał Głowiński:

Słowo parch, tradycyjnie odnoszone do Żydów, nie musi padać w tekście, jakiego nie sposób nie uznać za antysemicki, a również jakże często podburzający. We wzorcowych zdaniach występujących w dyskursach antysemickich, typu Żydzi są na świecie najgorszym rozsadnikiem zła i najgroźniejszym wrogiem narodu polskiego czy w jeszcze prostszych: Żydzi są jak robactwo nie ma słów wulgarnych, nie ma przezwisk i wyzwisk, jednak w odczuciu każdego, kto zna język polski i nie kieruje się wstępnymi założeniami i uprzedzeniami, wypowiedzenia tego rodzaju są obraźliwe, pośrednio podburzające i wyraźnie wymierzone tak w poszczególnych Żydów, jak i w całą społeczność żydowską.

Ponadto uczestnicy manifestacji, w tym sam J. Międlar, wnosili okrzyki, który bez wątpienia można uznać za pełne nienawiści i pogardy dla drugiego człowieka, zwłaszcza dla oponentów politycznych, których Międlar zwykł nazywać ?zdrajcami?, ?komunistycznymi parchami?. Wśród okrzyków wyodrębnić można następujące: ?a na drzewach zamiast liści wisieć będą komuniści!?, ?precz z komuną!, ?śmierć wrogom ojczyzny!? i ?lepiej być martwym niż czerwonym!?.

Przebieg manifestacji, przemówienie J. Międlara i hasła wznoszone przez uczestników, opisane przez media i udokumentowane w formie nagrania filmowego nie pozostawiają wątpliwości, że doszło do wyczerpania znamion czynu zabronionego określonego w art. 216, 256 oraz 257 kodeksu karnego.

Tekst w Gazecie Wyborczej - http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24276225,miedlar-podczas-manifestacji-spalil-fotografie-tadeusza-mazowieckiego.html?disableRedirects=true

Tekst w Rzeczpospolitej - https://www.rp.pl/Polityka/181219643-Miedlar-o-Mazowieckim-komunistyczny-parch.html

Tekst w Wirtualnej Polsce - https://wiadomosci.wp.pl/miedlar-podpalil-zdjecie-mazowieckiego-nazwal-go-komunistycznym-parchem-6327243327227521


Relacja video serwisu wprawo.pl "Komunizm zniszczmy w zarodku!" Początek Antykomuny we Wrocławiu (2018) - J. Międlar


https://www.youtube.com/watch?v=ud95_St81ys


Relacja video serwisu wprawo.pl - Mazowiecki poszedł z dymem! Antykomuna we Wrocławiu (2018) | J. Międlar


https://www.youtube.com/watch?v=EMfOhnznWAo&feature=youtu.be&t=4


Relacja Jacka Międlara umieszczona w serwisie youtube.pl ? Spalony Mazowiecki i prawda o Euroweek | Przegląd tyg. (9-15.12.2018)


https://www.youtube.com/watch?v=dKV6S1KwdAU


Podjęte interwencje

21.12.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Wrocław
Data zgłoszenia: 21.12.2018
Data aktualizacji: 31.12.2018
Status: w toku
X
Pobierz