english

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Internauta zamieścił wpis pochwalający działania przywódcy III Rzeszy Adolfa Hitlera wobec Żydów ubolewając nad faktem, że nie pozwolono mu tychże działań dokończyć.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.02.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

29.03.2019

Komenda Miejska Policji w Łodzi wszczęła dochodzenie

30.05.2019

Do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia przesłano akt oskarżenia
mowa nienawiści
dyskryminacja
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 23.02.2019
Data aktualizacji: 04.06.2019
Status: w toku
X
Pobierz