english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Internauta zamieścił wpis pochwalający działania przywódcy III Rzeszy Adolfa Hitlera wobec Żydów ubolewając nad faktem, że nie pozwolono mu tychże działań dokończyć.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.05.2019

Do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia przesłano akt oskarżenia

29.03.2019

Komenda Miejska Policji w Łodzi wszczęła dochodzenie

26.02.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 23.02.2019
Data aktualizacji: 04.06.2019
Status: w toku
X
Pobierz