english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Internauta umieścił wpis nawołujący do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych, w którym pochwala faszystowski ustrój państwa.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

22.08.2019

Prokuratura Rejonowa Katowice - Wschód wszczęła dochodzenie

29.07.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 25.07.2019
Data aktualizacji: 28.08.2019
Status: w toku
X
Pobierz