english

Post usunięty, na zrzucie brak adresu

Post usunięty, na zrzucie brak adresu
Internauta pochwala akty przemocy na tle przynależności do mniejszości seksualnej i nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
orientacja seksualna
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2403490986395622&id=100002042325892&__xts__%5B0%5D=68.ARB1NChTVmMAA7n6BWTVlWuYu8zOJ4uXb0108AvMwCdmST494C5jBntbPIjty9OPkKnsEv3AhEr5lCuahDK7VKYzo5dDtll-AIWGBRjlC01eWelZtAAV0y0PjLkepvdyRSJVdlxJUVl_CACTc-8dgPnXWY7GIFDN0yUfpsbFBadDq7k0-XYli2FQ6I3ImJPjub0qCqJqWx6LI5Ee7At-Ob-KslLwwkxSk6GBJbpN0E_uMECADMQKDCK75KwlDSJk6XiaNbLWrDKWRQsHuvDtxGhuf2iCYkgsWrOjBvnomBey1InQYlOdmK7kVVyp6MeCRJyIOWUYQuNEbu-EyIK_buDvSqsKtnWAsNI-Egw&__tn__=-R
Data zgłoszenia: 17.08.2019
Data aktualizacji: 19.08.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz