english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie wypowiedzi Tadeusza Matuszyka

Antysemickie wypowiedzi Tadeusza Matuszyka
W nagraniu ""Żydzi od zawsze są wrogami Polski" opublikowanym na kanale "Media Narodowe" 9. grudnia br., Tadeusz Matuszyk wygłasza antysemicka tyradę. Mówi on, między innymi, że:
1. "[Naród polski] jest atakowany przez Żydów, jest niszczony" (4:48)
2. "Oni [Żydzi] wszystko robią żeby zniszczyć naród polski" (5:45)
3. "Mamy do czynienia z polityką żydowską która jest całkowicie sprzeczna z interesami narodu i państwa  polskiego."(6:48)
4. "Z kimże on [prezydent Duda] się brata? Z nami, z narodowcami, z Polakami czy z naszym wrogiem [Żydami]?" (8:05)
5. "Żydzi zawsze byli elementem obcym, wrogim narodowi polskiemu. Zawsze." (8:17)
6. "Także to [Żydzi] to był nasz odwieczny wróg. (...) Oni [Żydzi] zawsze pasożytowali na narodzie  polskim." (8:18)
7. "...oni (Żydzi) z punktu widzenia teologicznego, faktycznego służą szatanowi. (...) stoją po stronie  zła, są bastionem tego zła, oni to zło promują" (14:42)
8. "Oni (Żydzi) nas traktują jako zwierzęta." (15:21)
9. "Trzeba jasno sprawę postawić: (Żydzi) jest to nasz odwieczny wróg i tak było, tak jest i nic się tu  nie zmieniło." (16:00)
10. "Proszę pamiętać że do [19]41, a właściwie [19]42 roku, prawie, to była wielka współpraca między Żydami a Niemcami w niszczeniu narodu i państwa polskiego." (17:30)

Podjęte interwencje

18.12.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 17.12.2019
Data aktualizacji: 18.12.2019
Status: w toku
X
Pobierz