english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki, znieważający, wzywający do przemocy komentarz

Antysemicki, znieważający, wzywający do przemocy komentarz
Internauta pod artykułem w serwisie wprost.pl umieścił antysemicki komentarz, wzywający do fizycznej eksterminacji Mariana Turskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.02.2020

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

29.01.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wprost.pl
Data zgłoszenia: 28.01.2020
Data aktualizacji: 05.03.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz