english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczny komentarz

Homofobiczny komentarz

Użytkownik forum wiadomosci.gazeta.pl umieścił komentarz, w którym znieważa osoby nieheteronormatywne, a także Rzecznika Praw Obywatelskich - konstytucyjny organ państwa.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

01.04.2020

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wszczęła dochodzenie

29.01.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl
Data zgłoszenia: 29.01.2020
Data aktualizacji: 22.04.2020
Status: w toku
X
Pobierz