english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie komentarze

Antysemickie komentarze
Internauta w serwisie facebook.com umieścił szereg antysemickich komentarzy

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

10.03.2020

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie

04.02.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 03.02.2020
Data aktualizacji: 16.03.2020
Status: w toku
X
Pobierz