english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Graffiti "White Power" w Zielonej Górze

Graffiti
W Zielonej Górze pojawił się napis: "WHITE POWER" oraz krzyż celtyckie - międzynarodowe symbole ruchów nacjonalistycznych i neofaszystowskich.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.10.2020

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze umorzyła dochodzenie

24.08.2020

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze wszczęła dochodzenie

29.07.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: Zielona Góra
Data zgłoszenia: 23.07.2020
Data aktualizacji: 05.11.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz