english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.12.2020

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

20.11.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 19.11.2020
Data aktualizacji: 11.01.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz