english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczne komentarze

Homofobiczne komentarze
Użytkownik zamieścił homofobiczne komentarze.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.01.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

17.12.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na płeć
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: kafeteria.pl
Data zgłoszenia: 14.12.2020
Data aktualizacji: 20.01.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz