english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczne graffiti

Homofobiczne graffiti

Homofobiczne, wzywające do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych, grafitti na ogrodzeniu przy ul. abpa Felińskiego 25 w Krakowie: "LGBT do pieca".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.02.2021

Prokuratura Rejonowa Kraków - Prądnik Biały odmówiła wszczęcia dochodzenia

14.01.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: Kraków
Data zgłoszenia: 14.01.2021
Data aktualizacji: 15.03.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz