english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nienawistny komentarz

Nienawistny komentarz
Internauta umieścił nienawistny, rasistowski i homofobiczny, komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

31.08.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żolib0rz umorzyła dochodzenie

27.01.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: mistrzowie.org
Data zgłoszenia: 27.01.2021
Data aktualizacji: 06.09.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz