english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczny komentarz

Homofobiczny komentarz
Internauta umieścił wpis, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych metodami stosowanymi przez nazistowskie Niemcy.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.04.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

23.02.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: wydarzenia.interia.pl
Data zgłoszenia: 20.02.2021
Data aktualizacji: 13.04.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz